DjurparkenDjurparken    FestivalerFestivaler     GalerierGalerier      MusikMusik


Andra StäderAndra Städer
Mina BöckerMina Böcker
HistoriaHistoria
IdrottIdrott
KulturKultur
RestaurangerRestauranger
SponsorerSponsorer
TransportTransport
TurismTurism


80-803 Gdansk, Polen;
ul. Nowe Ogrody 35 Tel.: 058/ 302-26-58, 302-03-43 Fax.: 058 / 300-57-31

Cappella Gedanensis uppstod 1981 och 11 år senare, 1992, blev ensamblet en officiell kulturrepresentant för stad Gdansk. Cappella fortsätter en gammal tradition av ett annat ensamble från 1563. Cappella grundades av en professor på Musik Högskolan i Gdansk prof. Dr Alina Kowalska-Pinczak. Hon är en flerfaldig pristagare för sin musikverksamhet; flera av hennes avhandlingar har publicerats i polska och utländska tidskrifter på ett område av specialpedagogik och sångteknik (bl.a. Folia Phoniatrica i Berlin, Paris, New York City, Tokyo). Barokmusik från 1500-1700 talets Gdansk är karakteristisk för Cappella Gedanensis.


Dess musik väcker ett stort intresse bland Cappellas vänner på grund av musikens unika karaktär. De gamla verken kan betraktas som musikskatter, många av dem hittades av musikerna själva och de beundras av både publiken och kritikerna. Ensamblet har turnerat bl.a. i Europa och USA, China och Israel. Cappella har deltagit också i många musikfestivaler i Polen och Europa. Cappella har uppträdt några gånger för Polsk TV och Radio och inspelade sin musik på kassetter, skivor och CD. Ensamblet har i sin repertoar musik av de gamla musikmästare från 1500-1700 talen och verk av den europeiska barocken. Ensamblet består av 10 vokalister och 13 instrumentalister. Tack vore det kan Cappella bjuda på en repertoar som består av kammarmusik, kantater, oratoria, instrumental musik och till och med uppträda a cappella. Flera konserter organiseras med egna solister och med solister från andra länder. Cappellas repertoar omfattar också renässansmusik, barockmusik och klassisk musik från Italien, Tyskland, Frankrike och England.