Historia i artalHistoria i artal    StutthofStutthof    WesterplatteWesterplatte    Svenska Leden


Andra StäderAndra Städer
Mina BöckerMina Böcker
HistoriaHistoria
IdrottIdrott
KulturKultur
RestaurangerRestauranger
SponsorerSponsorer
TransportTransport
TurismTurism


Datum Viktiga Händelser i Vår Historia

300-talet Köpmän från Södra Europa vandrar längs "bernstensvägen" till Östersjön för att köpa bernsten - Östersjöns guld.
700-800 I Gdansk hittades mynter av arabiska köpmän
800-talet En historisk Gdansk uppstår. Efter 1948 hittade man i Gamla Stan rester av en gammal bosättning från 800-talet. Här bodde ca 300 fiskare, bönder och hantverkare; bosättningen låg på en yta av ca 1 ha
966 Kristendomen kommer till Polen
975 En polsk prins Mieszko den I bygger en borg i Gdansk för sin ståtthållare över Östpommern. Borgen ligger vid hamnen. Här slutar s.k. "via mercatorum" - "köpmännsvägen". Den ledde från södra Europa till Östersjön; borgen var bygd i form av trä- och jordvall, ca 300 kv.m. och 10 m. hög; yta ca 2 ha.
997 I mars 997 kommer Wojciech (en tjeckisk biskop från Prag) till Gdansk. Här döpte han många människor och sedan åkte han till Preussarna. Till minne av hans vistelse heter en stadsdel i Gdansk "St. Wojciech"; Biskopen mördades av Preussarna, hans reliker finns i Domkyrkan i Gniezno; han är Polens skydshelgon
999 Munk Jan Kanaparius skrev i Rom en krönika över Wojciech och hans liv. För första gången använde han namn "Gyddanyzc". Namnet kommer från ett preussiskt ord Gdania - så kallade Prussarna en liten flod som idag heter Motlawa.
1148 Påve Eugenius III skriver i sin bulla om "castrum Kdanzk i Pomerania". Han säger att det var en viktig hamn och handelsstad.
1186 En liten grupp danska cisterienser kommer till Gdansk Oliwa. De bygger ett kloster och en träkyrka.
1217 Prins Swietopelk börjar regera över Gdansk och Pommern
1225 Den första tyska kommunen grundas i Gdansk (köpmän från Lübeck)
1226 Preussar anfaller Oliwa, plundrar och bränner klostret, mördar munkarna
1226 Tyska Orden kommer till Polen och börjar kämpa mot Preussarna
1227 Prins Sambor bjuder till Gdansk Dominikaner från Krakow. De bygger i Gdansk Nikolaikyrkan.
1236 Preussarna anfaller klostret i Oliwa igen. De plundrar, mördar 6 munkar och 34 tjänstefolk
1237 Kalksten och sandsten importeras från Gottland till Gdansk; många kontakter mellan Gdansk och Visby
1263 Prins Swietopelk ger den tyska kommunen i Gdansk en stadsrätt.
1271 Tyskarna försöker att beherska Gdansk för första gången. Brandenburgare i samarbete med den tyska befolkningen mördade många polska gdanskbor. De bestraffades snart, borgen erövrade man tillbaka och förrädarna avrättades.
1305 Kampen mot Preussarna är slut. Tyska Orden fortsätter att uppbygga sin egen stat i Polen.
1308 Natten den 14-de November erövrade Tyska Orden borgen i Gdansk. De mördade polska riddare, soldater och många borgare (ca 1000 personer). De övriga jagades bort från stan.
1309 Borgen i Malbork är färdig. Tyska Orden flyttar sin huvudstad från Venice till Malbork (Marienburg)
1310 Den första tyska komturn (Stormästarens ställföreträdare) Henrik von Iseleben kommer till Gdansk. Till 1340 bodde korsriddarna i den gamla polska borgen.
1312 Den polska befolkningen får ett privilegium från stormästare Karol de Trier - borgarna får fiska och plocka bernsten
1331 Efter fältslaget vid Plowce (Polsk kung Wladyslaw £okietek besegrade Tyska Orden) hamnar en tysk komtur från Gdansk Albrecht von Ore i polsk fängelse. Han avrättades som hämnd för det tyska mordet 1308
1340 Tyska Orden river ner den gamla polska borgen och bygger en ny borg på samma ställe.
1343 Det första stadsradet grundas i Gdansk. Det bestar av 2 borgmästare och 11 medlemmar. Den största stadsdelen i Gdansk heter Rechtestadt.
1343 Henrik Ungeradin börjar bygga Mariakyrkan - den största tegelkyrkan i Europa
1350 Av en slump brinner klostret och kyrkan i Oliwa. Munkarna bygger en ny stenkyrka och ett nytt kloster. I närheten av Katarinakyrkan i Gdansk uppstår Gamla Stan.
1350-1410 Tyska Orden upplever sin stormaktstid; över 130 borgar och fästningar hjälper att lösa alla problem med undersåten: polska, tyska och preussiska; korsriddarna organiserar korståg mot Lithauer; hundratals riddare från Västeuropa följer med;
1361 Gdansk blir medlem i Hanza. Handelsutbyte med Hanzastäder växer snabbt.
1374 Den heliga Birgittas lekamen trasnporteras från Italien via Gdansk till Vadstena
1380 Tyska Orden grundar Jungstadt
1397 Nunnor från Vadstena grundar ett Birgittakloster i Gdansk; samtidigt bygger man Birgittakyrkan
1400 St Olavs kult sprider sig i norra Europa; St Olavs skråvesende uppstår i Gdansk; Skråvesendet har sitt kapell i Mariakyrkan;
1400 Rechtestadt har 10.000 invånare, Jungstadt 1000, Altstadt 500, Osiek 200; Polacker bor i Osiek och Altstadt
1410 Ett stort fältslag mellan Polen och Tyska Orden i närheten av Grunwald (Tannenberg); ca 100 000 soldater och riddare kämpar på båda sidor; Polackerna besegrar sina motståndare; Korsriddarna flyr till Malbork; Borgarna i Gdansk vänder sig till den polska kungen och ber honom om några privilegier för sin stad;
1411 Stormästare Henrik von Plauen bjuder två borgmästare Konrad Letzkau och Arnold Hecht och mördar dem på den tyska borgen; Rechtestadt tvingas att böja sig för Tyska Orden.
1416 Ett stort uppror bland borgarna mot Tyska Orden. Ordens domstol avrättade 18 deltagare, och 40 personer jagades bort från stan; man berövade dem av deras egendomar; stan tvingades att betala en hög kontribution till Tyska Orden
1438 Cord Rogge (en köpman från Stockholm) och Johannes Johanni (en kanik från Uppsala) grundar en stiftelse i Gdansk för att bygga ett kapell för svenskar i Gdansk; St. Eriks kapell uppstod vid karmeliterkyrkan men fungerade bara 20 år;
1440 Gdansk blir i hemliget medlem i Preussiska Förbundet; Förbundet består av många preussiska städer som försöker att motstå Tyska Orden
1451 En stor konflikt mellan Förbundet och Tyska Orden; Rechtestadt förberedder sig till ett krig;
1453 Kejsare Fredrik den III fördömer Förbundet och ger order att upplösa det
1454 Borgare i Rechtestadt river ner Tyska Ordens borg i Gdansk och ber den polska kungen om hjälp;
1454-1466 13-åriga kriget mellan Polen och Tyska Orden
1457-1464 Karl Knutsson Bonde kommer till Preussen, han bor 3 år i Puck och 4 år i Gdansk
1457 Gdansk inkorporeras i Polen igen och får många privilegier från den polska kungen; stan är 1000 kv.km stor och har ca 20 000 invånare.
1460-1660 Gdansk upplever sina glansår; staden specialiserar sig på bernsten, möbel och spannmålförsäljning; 75% av alla polska exporter går via Gdansk;
1460-1500 Mellan 1460 och 1550 bygde man många fina hus, spannmålsmagasiner; man uppbygde ringmuren, vallarna, försvarstornen, vallgravarna; köpmännen blir rikare och rikare
1523-1526 Oroligheter bland de fattiga; domstolen dömde 14 anförare till döds, många personer jagades bort från stan, de övriga flydde själva
1526-1536 Gustav Vasa accepterar Reformationen i Sverige; katolska biskopar: Jaohannes Magni från Uppsala, Hans Brask från Linköping och Magnus Haraldi från Skara flyr från Sverige och bosätter sig i Gdansk;
1550-1580 Flera protestanter från Västeuropa flyr till Polen och bosätter sig i Gdansk; Mennoniter, Luteraner, kalwiner hittar här ett ställe där de får leva i fred;
1568 Gdansk protesterar mot sjöpolitik av en polsk kung; den 23 Juni avrättade man på Torget 11 polska kaprar; deras huvud hängde man vid en av stadsportar;
1570-1620 I Gdansk uppstår eller renoveras de finaste husen: Högporten, Arturhovet, Vapenhuset, Gyllene Huset, Gyllene Porten m.m. Familjen van den Blocke bidrar mycket till att Gdansk blir den vackraste staden vid Östersjön
1577 Gdansk vägrar sig att erkänna den nyvalda polska kungen Batory i avvaktan på hans bekräftelse av alla privilegier; katolska kloster i Gdansk och Oliwa rånas och plundras av protestanter; Gdansk uppställer sina bevapnade trupper; kungen besegrar trupperna i ett stort fältslag; Gdansk betalar 200.000 zlotych och 20 000 som ersättning för klostren; protestanter dominerar i Gdansk; Mariakyrkan blir en protestantisk kyrka;
1587 Sigismund den III Vasa - den nyvalda polska kungen - kommer från Sverige till Gdansk
1592 Johan den III Vasa dör; Sigismund kommer nåsta år till Sverige och får den svenska kronan; en polsk-svensk union;
1595 Karl, Sigismunds farbror, organiserar en opposition mot Sigismund
1597 Sten Baner, Gustav Baner, Erik Sparre, Ture Bielke och Göran Posse lämnar Karl och flyr till Polen; de övertygar Sigismund att han måste motstå sig Karls planer
1598 Sigismund Vasa organiserar en krigsexpedition mot Karl till Sverige; en stor polsk flotta (85 krigsskepp med ca 4000 soldater) kommer till Stegeborg och Kalmar; vid Stångebro förlorar Sigismund och måste acceptera fredsvilkor; han utlämnar till Karl sina 5 ovannämnda anhängare och återkommer till Polen;
1599 Johan Nilsson Gyllenstierna i spetsen för en ny polsk flotta försöker att rädda den svenska kronan för Sigismund Vasa; inga framgångar i Sverige, JNG återvänder till Gdansk och stannar här till sin död 1616;
1600 Linköpings blodbad; Göran Posse benådas och kommer till Gdansk; han dör 1617
1600-1625 Svenska emigranter i Gdansk stämplar mot Karl den IX och Gustav den II Adolf.
1626-1629 Ett polskt-svenskt krig; Gustav den II Adolf anfaller Gdansk men han lyckas inte att erövra stan; svenska soldater plundrar klostret i Oliwa;
1632 Två svenska kungar dör samma år: Sigismund den III Vasa i Warszawa och Gustav den II Adolf vid Lützen
1655-1660 Ett svenskt-polskt krig igen; Karl den X Gustav försöker att erövra Gdansk men lyckas inte; svenska soldater plundrar Oliwa och godseter kring Gdansk;
1700-1709 De svensk-polska krigen bidrar mycket till att Gdansk råkar i förfall; antal invånare minskar, handel spelar ingen stor roll längre
1734 I kamp för den polska tronen mellan August den II Sas och Stanislaw Leszczynski står Gdansk på Polackens sida; ca 200 svenskar kommer till hjälp från Sverige; Leszczynski måste fly från Polen, svenskarna hamnar i fängelse, Gdansk betalar August den II en stor kontribution;
1772 Polens första delning - Ryssland, Preussen och Österrike inkorporerar en stor del Polens; Gdansk blir av med många av sina egendomar; den preussiska kungen Fredrik den II inför en ekonomisk blockad mot Gdansk; handelsförfall i stan; Klostrets egendomar i Oliwa tas i beslag av tyska myndigheter;
1793 Polens andra delning; Preussen övertar Gdansk;
1807-1813 Napoleonkriget;
1815 Efter Fredskongressen i Wien inkorporeras Gdansk i Preussen igen
1815-1850 I Gdansk bor 60 000 personer; handels och hamnens förfall; Oliwaklostret och Birgittaklostret upplöses;
1817 Birgittaorden upplöses av preussiska myndigheter; klostret rivs ner
1850 En stor industriutveckling ( militärindustri och varvindustri);
1850-1877 Den första tågförbindelsen med Koszalin, Kolobrzeg och Warszawa
1853 Det första gasverket
1869 Den första vattenledningen
1870 Den första spårvagnen går från Gdansk till Wrzeszcz och f.o.m 1873 till Oliwa
1872 Den första strejken på varvet i Gdansk
1876 Första polska organisationer uppstår i den tyskdominerade staden
1898 Det första elverket
1900 I Gdansk finns ca 120 företag som anställer ca 15 000 arbetare
1904 Politekniska Högskolan öppnas i Gdansk
1919 Efter I Världskriget blir Gdansk "Freie Stadt Danzig"
1925 I Gdansk bor ca 400 000 människor: 85% Tyskar, 10% Polacker och 5% Judar
1933 Adolf Hitler kommer till makten i Tyskland; en svår tid börjar för Polacker och Judar i Gdansk
1936 Svenska Sjömanskyrkan uppstår i Gdynia
1939 Tyska trupper anfaller Westerplatte - det II Världskriget börjar;
1939 Tyska myndigheter bygger ett koncentrationsläger för Polacker i Stutthof, ca 6 mil öst om Gdansk
1945 Sista tyska soldater flyr från Gdansk
1950 Polska myndigheter börjar att återuppbygga Gamla Stan i Gdansk som efter kriget var förstörd i nästan 70-80%
1970 Ett universität grundas i Gdansk
1970 Demonstrationer och protester mot prishöjningar; polisen dödar 70 personer på gator i Gdansk och Gdynia
1980 Under ledning av Lech Walesa uppstår i Leninvarvet den första fria fackföreningen "Solidarität"; strejken sprider sig över hela landet
1981 Krigstillståndet i Polen
1984 Lech Walesa får Nobelpriset
1989 Första fria parlamentval i Polen efter 1945
1991 Första fria presidentval i Polen - Lech Walesa blir Polens president
IKEA öppnar sin första afärr i Gdansk
Stena Line öppnar en färjeförbindelse mellan Hdynia och Karlskrona
1997 Gdansk firar den 1000-de årsdagen
1998 "Birka Princess" hämtar första svenska turister till Gdynia