PizzaPizza     PubbarPubbar     PolenresorRestauranger          
          


Andra StäderAndra Städer
Mina BöckerMina Böcker
HistoriaHistoria
IdrottIdrott
KulturKultur
RestaurangerRestauranger
SponsorerSponsorer
TransportTransport
TurismTurismGdansk, Ul. Szeroka 52 / 54
Tel.: 058 / 301 76 52
Fax: 058 / 301 56 78
e.mail: info@podlososiem.com.pl
www.podlososiem.com.pl
öppetider : 12,00 - till den sista kunden…


1998 firade "Laxrestauragen" ett fint jubileum. För 400 år sedan bearbetade Ambrosius Vermoolen en unik receptur för "Goldwasser" - en kryddad vodka med guldslingor, en av de mest kända symboler för Gdañsk. Vermoolen, en holländsk mennonit, grundade den 6 Juli 1598 ett företag som producerade brännvin. Företaget hette "Laxen". Namnet gick tillbaka till laxfisk vilket i Europa fungerade som symbol för lycka och välfärd. Goldwasserrecepturen övergick från en generation på en annan. Historiska traditionen nämner bl. a. följande namn: Bestvater, Henrichsdorf, Marwitz, Wundichow. "Goldwasser" som märkeprodukt blev känd på kungliga hov i Sverige, Ryssland och Sachsen.
Restaurangen har alltid varit känd för sin interiör - full med ovanligt fina utrymmen, möbel och konstverk. Huset blev mycket förstört under II Världskriget men återuppbygdes för 30 år sedan. 1976 öppnade "Laxrestaurangen" igen. Sedan 25 år ägs den av en enda familj - Robakowski. Med en stor noggrannhet återstälde man Restaurangens gamla glans. Den gamla atmosfären finns kvar igen...
I Restaurangen finns en Gästebok. Sedan 25 år har flera politiker, artister, vetenskapsmän och affärsmän skrivit sig in. Bland dem fanns:
Påve Johannes Paulus II
Drottning Margareta II av Danmark
Drottning Beatrix av Holland
Kung Harald V av Norge
Nobelpristagare i literatur Günter Grass
Charles Aznavour
President George Bush
President Lech Walesa


Restaurangen består av 3 salar:

  a) Ambrosius Vermoolensalen - här finns en unik samling av fotogenlampor, tavlor och       målningar
  b) Dirck Heckersalen - en solig, kammarsal med en gammalmodig flamländsk kakelugn
  c) Bankettsalen - för de som trivs i sitt eget sällskap

Alla salar är utrustade med  luftkonditionering och rymmer sammanlagt 110 personer.