Historia i artalHistoria i artal    StutthofStutthof     WesterplatteWesterplatte    Svenska Leden


Andra StäderAndra Städer
Mina BöckerMina Böcker
HistoriaHistoria
IdrottIdrott
KulturKultur
RestaurangerRestauranger
SponsorerSponsorer
TransportTransport
TurismTurism


År 1919, när 1:a världskriget var slut, möttes representanter för alla europeiska länder i Wien för att diskutera Europas framtid. Man diskuterade alla viktiga frågor som var aktuella då: gränser, fredsvilkor, krigsreparationer, ersättningar m.m. Bland frågorna fanns också en gällande Gdansk. För 80 år sedan var Gdansk en storstad med nästan 400 000 invånare. Ca 85% av dem var Tyskar. Gdansk var från alla sidor omgivet av Polen, men varken Polen eller Tyskland ville avstå från staden. Man accepterade till slut en annan lösning. Gdansk blev en oberoende stad, med sitt eget parlament, myndigheter, med inga politiska förbindelser vare sig till Polen eller Tyskland. Det blev den Fria Staden Gdansk.
Vid inloppet till hamnen finns ett ställe som heter Westerplatte. En liten halvö som hade stor strategisk betydelse. Den som kontrollerade Westerplatte kunde också kontrollera alla transporter till och från hamnen. Polen hade ingen egen hamn. Enligt bestämmelserna från 1919 skulle Polen använda hamnen i Gdansk. Polen byggde sina magasin just i Westerplatte. Där bevarade man alla importerade och exporterade varor. För att skydda sina magasin och varor placerade polska regeringen en trupp polska soldater här. De var 88 personer...

1933 kom Adolf Hitler till makten i Tyskland. Bland annat därför uppförde polska regeringen alla militära anläggningar i Westerplatte: bunkrarna, kasernen, telefonnätet o.s.v. Allt detta hade sina grunder i de händelser som utspelade sig i Europa. 1938. Efter Österrikes Anschlub, marscherar tyska trupper in i Tjeckoslovakien. Ett år senare kommer Stalin och Hitler överens, deras utrikesministrar, Ribbentrop och Molotov, undertecknar en villkorslös icke-angreppspakt. Den säger att de inte ska angripa varandra, vad som än händer. Detta innebär i praktiken att de ger varandra full handlingsfrihet att angripa andra länder. Det ryktas att överenskommelsen innehåller mer än vad som har blivit nerskrivet och att detta tillägg gäller Polen.

Den 25 Augusti 1939 kommer det tyska skolskeppet "Schleswig Holstein" på ett vänskapsbesök till Gdansk. Skeppet, som är en pansarkanonbåt, stannar på andra sidan kanalen, mitt emot Westerplatte. Natten den 31:a Augusti blir det dödstyst över hela hamnen. Några timmar senare, kl. 445 faller det första skottet. Det är den 1:a September 1939. Andra Världskriget börjar...


Den 1:a September kämpar man i Westerplatte hela dagen. De tyska soldaterna var mycket överraskade av att Polackerna bjöd så hårt motstånd. Tyvärr, samma dag förlorade Polackerna sin enda kanon. Tyska flygplan och krigsskeppet beskjuter polska bunkrar. Kampen pågår under de kommande dagarna. Många soldater skadades, de saknade vatten, varm mat, förband. Ingen sov. Den 5:e September överväger kommendant major Sucharski på att ge upp. Man bestämmer att fortsätta kampen. På kvällen den 5te September rullar Tyskarna ett tåg in i Westerplatte via det lokala stickspåret. Tåget består av vagnar som är fyllda med bensin. Man försöker att rulla tåget vidare in på området för att spränga det och tända skogen, bunkrarna och de polska soldaterna. Innan tåget lyckas komma närmare, exploderar det av ett skott avfyrat av en polsk soldat...
Den 7:e September, efter ett morgonanfall, fattar Sucharski sitt sista beslut. Klockan är 1015. Framför kasernen, på den sista appellen, samlas de som överlevt och inte är skadade. Några gråter, andra svär, de övriga är tysta. Några officerare kritiserar major Sucharski, de vill fortsätta kampen. Men han vet att kampen är över. Det vet också de flesta soldaterna. Sucharski tackar alla för deras mod och uthållighet. Över kasernen hänger en vit flagga...


De polska soldaterna var tvungna att kapitulera. De hade ingen chans mot sin starka motståndare. De dödade ca 300 tyska soldater, men förlorade själva 15 man och tiotals skadades. Den sextonde arkebuserades senareav Tyskarna, när han vägrade att uppge de hemliga polska radiokoderna...
Kampen om Westerplatte hade ingen stor militär betydelse för Polen, men den hade en stor moralisk betydelse för det polska folket. Soldaterna i Westerplatte skulle kämpa 24 timmar - för att få stöd från andra polska trupper. Men inga trupper kom och de kämpade ensamma i 7 dagar...
Sex år gick. Under våren 1945 närmade sig fronten Gdansk. I kampen om Gdansk deltog en polsk brigad som hette "Westerplattehjältarna". Den 28:e Mars 1945 befriade man Gdansk. 9000 tyska soldater togs till fånga. Det återstod nu bara att befria Westerplatte. Det lyckades den 6:e April utan ett enda skott - de tyska försvararna föredrog att ge upp istället för att kämpa... Denna seger hade en symbolisk innebörd för hela landet. Gdansk var polskt igen.

1996 uppförde man ett stort monument i Westerplatte, till ära av alla polska soldater som kämpat i Westerplatte, Gdynia, Gdansk, men också i Narvik, Murmansk, La Manche, Dunkerque. Den 1:ta September varje år träffas här de kvarlevande polska hjältarna från Westerplatte. Nu är de bara 12...


POLACKERNA TYSKARNA
187 ANTAL SOLDATER 2400
1 stor kanon 75 mm
2 pansarkanoner 37 mm
KANONER 8 stora kanoner
8 haubitser
4 kanoner 280 mm
10 kanoner 150 mm
4 kanoner 88 mm
22 infanterikanoner
4 mörsare 81 mm MöRSARE 4 mörsare
43 maskingevär MASKINGEVäR 60 maskingevär
160 VANLIGA Gevär 2000
  DESSUTOM 40 flygplan
1 KrigsskeppFOTOGRAFIERNA:

1. En polsk kasern i Westerplatte från 1939...

2. En stridsvagn från 1945 - den deltog i befrielsen av Gdansk och Westerplatte

3. Begravningsplatsen - strax efter kriget ordnade man i Westerplatte en liten     begravningsplats för de 15 polska soldater som dödades här i September 1945. Den     16de som arkebuserades av Tyskarna ligger på en kyrkogård i Gdansk. Bland soldaterna  ligger också major Sucharski. Han och hans soldater skickades 1939 till ett fångläger i Tyskland. De flesta återvände efter kriget till Polen, Sucharski emigrerade till Naples i Italien. Han dog 1946 men i sitt testamente hade han skrivit att han ville bli begravd med sina soldater i Polen. Nu ligger han här och vindar sjunger en tyst visa över hans grav...

4. Polska myndigheter uppförde 1966 detta monument till ära och minne av alla polska    soldater som kämpade i Polen och övriga länder i Europa. Under monumentet finns urnor    med jord från 12 slagfält där polska soldater kämpade under kriget: Warszawa, Lublin,    Gruszka, Lenino, Tobruk, Narvik, Monte Cassino, Studzianki, Wal Pomorski, Kolobrzeg, Siekierki och Zgorzelec.