Historia i artalHistoria i artal    StutthofStutthof    WesterplatteWesterplatte    Svenska Leden


Andra StäderAndra Städer
Mina BöckerMina Böcker
HistoriaHistoria
IdrottIdrott
KulturKultur
RestaurangerRestauranger
SponsorerSponsorer
TransportTransport
TurismTurism


   
   Redan några år före II Världskriget planerade tyska myndigheter i Gdansk att grunda ett koncentrationsläger för Polacker. Redan 1936 började man förbereda listor över "oönskade Polacker".
   Kriget började i Westerplatte (Gdansk) den 1-sta September 1939. Samma dag häktade man ca 1500 personer och den 2-dra September skickade man den första gruppen av 150 fångar till Stutthof (ca 6 mil öst om Gdansk). Den 2-dra September började den långa och tragiska historian för tiotals tusen människor.
   1942 kom till Stutthof första fångar från andra europeiska länder och på det viset blev lägret ett internationelt läger.
  I Juni 1944 blev Stutthof ett förintelseläger när stora transporter Judar från Ungarn och Lithauen kom till Stutthof. Under hela perioden mellan 1939 och 1945 blev lägret 10 gånger större än i början och bestod av 36 underläger.
   Från och med den 2-dra September 1939 till och med den 9-de Mai 1945 passerade nästan 110 000 män, kvinnor och barn dödsporten i Stutthof. På grund av det hårda arbetet, smittosama sjukdomar, hungersnöd och förtvivlan avled tusentals människor. Flera andra fångar avrättades på galge, arkebuserades, mördades i gaskammaren , slogs ihjäl eller avled under den s.k. "dödsmarschen" under vintertiden i 1945, när hela lägret evakuerades av tyska funktionärer. Sammanlagt dog eller mördades ca 65 000 människor i Stutthof mellan 1939 och 1945.

   Dödsporten - när man passerade den upphörde man att vara en människa, man blev bara ett nummer. Man levde i en pågående rädsla för döden. Döden kunde komma på många olika sätt - hunger, sjukdomar, ett dåligt väder, brutala funktionärer, sklavarbete, arkebuseringar, gaskammaren, cyklon B, fenolinsprutningar direkt i hjärta och många andra metoder att förinta människan. De tyska soldaterna brukade skoja genom att säga att det fanns många vägar till lägret men bara en enda väg ut: genom skostenen.De metoderna uppfanns av människor mot andra människor...
   
Gaskammaren
- Brevid krematoriet ligger gaskammaren. Den började fungera i 1943 och användes först för att desinficera kläder och skor. I Juni 1944 kom till Stutthof stora transporter med judiska kvinnor från Ungarn och Lithauen. Gaskammaren fick en funktion till - man förgasade där fångar: judiska, rysska och polska. För att göra det snabbare avstod man från att registrera på kontoret de nya fångarna. I Stutthof använde man samma slags gas som i Auschwitz - "Cyklon B". Det tog 20-30 minuter för att förgasa 60-80 personer... På det viset mördade man i Stutthof ca 4000-5000 personer. Deras lik brände man i krematoriet och deras askor sprödde man ute i skogen.

   
Krematoriet
- Ända till 1942 brände man lik av de avlidna eller mördade fångarna på ett bålställe ute i skogen. Men eftersom effektiviteten var för låg, bestämde lägrets ledning att bygga ett krematorium. Det blev färdigt 1942 och brännandet gick mycket fortare. Krematoriet arbetade dygnet runt; i ugnar som man monterade där kunde man bränna 8-10 lik på en gång...  Koncentrationsläger Stutthof

   Lägrets historia kan man dela i 3 perioder:

   1939-1942: fångarna bygde det gamla lägret; de började med några baracker som blev färdiga först under våren 1940; undel hela perioden bodde de i några tält - utan toaletter, badrum, rinnande vatten och sjukvård; under den första perioden avled eller mördades flera tusen fångar

   1942-1944: man uppförde det Nya Lägret, Germanenlager, Sonderlager och ett läger för Judar, samt krematoriet och gaskammaren; ett genomsnittligt antal fångar på lägret når 25-30 000 personer; 1942 kom till Stutthof första fångar från andra europeiska länder och på det viset blev lägret ett internationelt läger.

   I Juni 1944 blev Stutthof ett förintelseläger när stora transporter Judar från Ungarn och Lithauen kom till Stutthof. Under hela perioden mellan 1939 och 1945 blev lägret 10 gånger större än i början och bestod av 36 underläger.

   1945 - mellan Januari och April 1945 försökte man att evakuera ca 25 000 fångar från Stutthof till Tyskland; man behövde en billig arbetskraft; under den s.k. "dödsmarschen" dog de flesta och nådde aldrig sitt resemål...
  
 
Från och med den 2-dra September 1939 till och med den 9-de Mai 1945 passerade nästan 110 000 män, kvinnor och barn dödsporten i Stutthof. På grund av det hårda arbetet, smittosama sjukdomar, hungersnöd och förtvivlan avled tusentals människor. Flera andra fångar avrättades på galge, arkebuserades, mördades i gaskammaren , slogs ihjäl, fick en fenolinsprutning direkt i hjärta eller avled under "dödsmarschen". Sammanlagt dog eller mördades ca 65 000 människor i Stutthof mellan 1939 och 1945.


   I Stutthof fungerade 5 olika underläger:
a) lägret för kvinnor (och barn)
b) lägret för män
c) lägret för Judar (f.o.m. Juni 1944)
d) lägret för nordiska medborgare (Norge, Danmark, Finland) - Germanenlager
e) Sonderlager - här placerade man medlemmar av famlilier av de tyska officerare som organiserade ett atentat mot Adolf Hitler i "Varglyan" i Juli 1944

  Arbetet

   Fångarna var den billigaste arbetskraften för tyskarna. Man behövde inte betala för deras tid, man kunde använda så många personer som möjligt. Polacker, Ryssar och andra fanns överallt, i alla de länder som okuperades av Tyskland. Varje fånge var tvungen att jobba. De som var sjuka eller svaga mördades på sjukhuset med en fenolinsprutning.
   Fångarna jobbade på en vapenfabrik, på verkstäder, på tyska bondegårdar, i skogen och i transportkolonner. Man jobbade kl. 6,00-12,00 och 13,00 - 18,00; varje dag, 7 dagar i veckan, 30 dagar i månaden, året runt. Flera fångar avled under det hårda arbetet - särskilt de som jobbade i skogen och i transportkolonner. En stark och frisk fånge levde i genomsnitt 6 månader.

  Mat

  Fångarna åt 3 gånger om dan: kl. 5,30 frukost (en bit bröd, lite marmelad och en kopp kaffe); kl. 12,00 lunch - soppa som lagades av ruttna grönsaker eller nässla; kl. 19,00 - efter kvällsapellen samma mat som till frukost. Varje fånge fick ca 25% av de kalorier som en vanlig människa behöver för att kunna leva. De flesta fångarna vägde i genomsnitt 35-40 kg. Hunger var den dominerande känslan bland alla fångar. De åt allt: gräss, smådjur, avfall från köket, råttor, möss och allt som man kunde få tag på. Tyska funktionärer och soldater hade det mycket bättre