Historia i artalHistoria i artal    StutthofStutthof     WesterplatteWesterplatte   


Andra StäderAndra Städer
Mina BöckerMina Böcker
HistoriaHistoria
IdrottIdrott
KulturKultur
RestaurangerRestauranger
SponsorerSponsorer
TransportTransport
TurismTurism


Gdansk har alltid varit en internationell stad. Redan i medeltiden bodde här polacker, tyskar, holländare, judar, schottar, engelsmän och flera andra. Varje nation efterlämnade några minnesmärken: byggnader, tavlor, gravstenar, målningar. Första svenskar besökte Gdansk redan på 1000-talet, men kulturella och politiska kontakter började utveckla sig fortare 200 år senare. Om du vill veta lite mer om vilka svenska minnesmärken du kan hitta i Gdansk, klicka
och läs texten...


Birgittakyrkan och Birgittaklostret grundades i Gdansk på 1390-talet. Klostret försvann vid hälften av 1800-talet men kyrkan finns fortfarande kvar. Du ska se här ett epitafium av Gabriel Posse (en son till Göran) och en fin målning av den heliga Birgitta från 1600-talet. Man försöker att återuppbygga Birgittaorden igen, nunnorna har sitt lilla ”kloster” i Gdansk - OliwaMariakyrkan i Gamla Stan i Gdansk är den största tegelkyrkan i Europa. Den rymmer nästan 25 000 personer på en gång! Men den rymmer också några ”svenska” minnesmärken: ett epitafium av Johan Nilsson Gyllenstierna, ett kapell av Gyllenstiernafamilj, ett epitafium av Göran Posse, en klocka av Karl den XII
och f.d. St. Olafs kapell...


Många svenskar besöker katedralen i Gdansk-Oliwa, de lyssnar på en orgelkonsert här och de vet inte att kyrkan hade sin plats i polsk-svenska historian. Här finns en baldakin – en gåva från drottning Kristina; här levde på 1600-talet en svensk –Per Eriksson som är begravd vid ett av altarskåpen; kung Sigismund III Vasa besökte kyrkan flera gånger och gav stora donationer till klostret; både klostret och kyrkan plundrades 1626 av Gustav II Adolfs trupper; 1660 undertäcknade man här ett fredsavtal mellan Polen och Sverige som avslutade polsk-svenska krig på 1600-talet...

När man passerar Rådhuset i Gamla Stan, tittar man ibland på den fina trappan och portalen vid huvudingången. Det är ett fint konstverk, eller hur? Desto mer att konstnären hette Daniel Eggert och var en svensk, född i Gdansk för ca 280 år sedan

Om du har lust, kan du också följa ”svenska leden” utanför Gdansk. Här finns några linkar som tar dig till andra ställen som påminner om svenska kungar, adelsmän, politiker, prestär o.s.v.


BRANIEWO – en stad som ligger ca 110 från Gdansk, vid polsk-ryska gränsen. På 1600-talet läste tiotals svenska ungdomar här...

GOLUB-DOBRZYN – en liten stad i närheten av Torun; för 400 år sedan skänkte Sigismund III Vasa ett slott till sin syster Anna Vasa här; hon tillbringade över 25 år här. Nu är det en känd plats där man organiserar turneringar för ”riddare” och tävlingar för ”krigare”...

TORUN – är inte bara Copernicusstad; bland alla fina minnesmärken måste man obligatoriskt besöka Mariakyrkan; här, vid det stora altarskåpet, begravde man 1625 Anna Vasa. Hennes bror, Sigismund III, var förtvivlad över död av sin älskade och uppskattade syster...

SZTUMSKA WIES– det är inte så långt borta från Malbork, 30 minuter med bil. Ett ställe där Sverige och Polen undertäcknade ett fredsavtal 1635. Då var Gustav II Adolf redan död och kunde inte uppleva sitt stora framgång i ett krig mot Polen. Idag hittar man där en minnessten och en tavla med text (på polska, tyvärr)...

KARTUZY – för 620 år sedan grundade man här ett kloster. Munkarna levde ett fromt liv, de uppreppade flera gånger om dagen ”Memento mori” – ”Jag minns döden”. 1615 begravde man i klostret Erik Brahe som 1603 följde Sigismund Vasa till Polen. 1703 kom en annan hedersgäst hit – Karl den XII. Han stannade bara en dag här men gjorde ett stort intryck på klostrets invånare...